หลักสูตร การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน รุ่นที่ 1
วันที่ : 12 มี.ค. 2563 | อ่าน 743 ครั้ง

พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน รุ่นที่ 1 (โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร)จัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่สนใจทั่วไปเพื่อเพิ่มเติมความรู้และ ประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการขยะในหน่วยงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2563 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

     

     

     

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/fCUPWf9R1nt7pWaw6

Email

1