อัพเดทล่าสุด
กิจกรรม: สิงหาคม 2562
วันที่ : 16 ส.ค. 2562
โรงเรียนสระงาม จังหวัดนครสวรรค์ 13.00-14.00น.
วันที่ : 16 ส.ค. 2562
สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 13.00-14.00น.
วันที่ : 16 ส.ค. 2562
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 11.00-12.00น.
วันที่ : 16 ส.ค. 2562
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 11.00-12.00น.
วันที่ : 16 ส.ค. 2562
โรงเรียนเทศบาล1 บ้านชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 09.00-10.00น.
วันที่ : 15 ส.ค. 2562
ชุมชนบ้านไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก 14.00-15.00น.
วันที่ : 15 ส.ค. 2562
โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13.00-14.00น.
วันที่ : 14 ส.ค. 2562
โรงเรียนวังไกลกังกล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13.00-14.00น.
วันที่ : 14 ส.ค. 2562
สำนักงานพลังงาน จังหวัดนครปฐม 09.00-10.00น.
วันที่ : 13 ส.ค. 2562
โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 13 ส.ค. 2562
(ค่ายเยาวชน)ครั้งที่ 6 (13-15สิงหาคม62)
วันที่ : 11 ส.ค. 2562
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 10.00-11.00น.
วันที่ : 11 ส.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร 09.00-10.00น.
วันที่ : 10 ส.ค. 2562
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 11.00-12.00น.
วันที่ : 10 ส.ค. 2562
เทศบาลตำบลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 10.00-11.00น.
วันที่ : 10 ส.ค. 2562
สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 10.00-11.00น.
วันที่ : 10 ส.ค. 2562
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์10.00-11.00น.
วันที่ : 9 ส.ค. 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 13.00-14.00น.
วันที่ : 9 ส.ค. 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 10.00-11.00น.
วันที่ : 9 ส.ค. 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 09.00-10.00น.
วันที่ : 8 ส.ค. 2562
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี 14.00-15.00น.
วันที่ : 8 ส.ค. 2562
(ค่ายเยาวชน)ครั้งที่ 5 (8-10สิงหาคม62)
วันที่ : 7 ส.ค. 2562
เทศบาลตำบลบางไผ่ จังหวัดพิจิตร 09.00-10.00น.
วันที่ : 6 ส.ค. 2562
กระทรวงพลังงาน 09.30-10.30น.
กิจกรรม: กรกฎาคม 2562
วันที่ : 20 ก.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง14.00-15.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562
สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 14.00-15.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562
สำนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี13.00-14.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กรุงเทพมหานคร 13.00-14.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี11.30-12.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด กทม.11.00-12.00น.