ที่อยู่

ติดต่อศูนย์ฯ ได้ที่.....

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ : 032-508-352, 032-508-405-9
โทรสาร : 032-508-396
Email : siep@sirindhornpark.or.th

วัน - เวลา ให้บริการ

ทุกวันทำการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในเวลาปฏิบัติงาน

1