คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
วันที่ : 21 ก.ค. 2562 | อ่าน 641 ครั้ง

21 กรกฎาคม 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี นำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ และพร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน

     

     

     

รับชมรูปเพิ่มเติมได้ที่ 

Email

1