องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 3 ก.ค. 2562 | อ่าน 544 ครั้ง

3 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นำเจ้าหน้าที่ ครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม 

     

     

    

ดูรูปเพิ่มเติม

Email

1