การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่ : 30 มิ.ย. 2562 | อ่าน 685 ครั้ง

30 มิถุนายน 2562 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นำคณะครูและนักเรียนเข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

     

     

     

ดูรูปเพิ่มเติม

Email

1