สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562 | อ่าน 621 ครั้ง

27 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือทำกิจกรรมโทร 032 508 352

     

     

     

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Email

1