มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันที่ : 15 มิ.ย. 2562 | อ่าน 602 ครั้ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม นำโดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ และเดินเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562

 

สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือทำกิจกรรมโทร 032 508 352 

     

     

     

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

Email

1