กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 27 เม.ย. 2556 | อ่าน 766 ครั้ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ครั้งที่ 2  ในหัวข้อ "การเลือกใช้วิธีการและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการศึกษาโครงการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบผลการศึกษาโครงการและร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ณ ห้องประชุมชั้น 2  ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   ในวันที่  31  มกราคม  2556  จำนวน  90  คน

 

 

 

 

Email

1