มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ : 19 ต.ค. 2555 | อ่าน 618 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนิสิต/นักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลางและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำไปใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่โครงการพระราชดำริในสถาบันต่อไป โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 63 คน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 10.30-12.00 น.

Email

1