สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
วันที่ : 3 ต.ค. 2555 | อ่าน 698 ครั้ง

ภาควิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัดการศึกษาภาคสนามสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย เพื่อศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 27 คน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

Email

1