คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2555 | อ่าน 538 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับนักเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 23 คน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

Email

1