โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว
วันที่ : 15 ก.ย. 2555 | อ่าน 655 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียน ตามแนวทางนโยบายการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 136 คน ในวันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

Email

1