โรงเรียนดรุณศึกษา
วันที่ : 26 ก.ค. 2555 | อ่าน 1,253 ครั้ง

โรงเรียนดรุณศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อศึกษาเรียนรู้การใช้พลังงาน และเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักเรียน โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 425 คน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น.

Email

1