สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
วันที่ : 23 ก.ค. 2555 | อ่าน 702 ครั้ง

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2555 สำหรับข้าราชการระดับแรกปฏิบัติงาน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่แก่ชาวต่างประเทศ โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 35 คน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น.

Email

1