สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
วันที่ : 27 เม.ย. 2555 | อ่าน 744 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับคณะครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 95 คน ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 09.00-11.00 น.

Email

1