โรงเรียนสระงาม จังหวัดนครสวรรค์ 13.00-14.00น.
วันที่ : 16 ส.ค. 2562 | อ่าน 822 ครั้ง

โรงเรียนสระงาม จังหวัดนครสวรรค์

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 20 คน (ครู)

 

 

 

 

Email

1