โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13.00-14.00น.
วันที่ : 15 ส.ค. 2562 | อ่าน 518 ครั้ง

โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ และสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 40 คน (ครูและนักเรียน)

 

 

 

 

Email