องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร 09.00-10.00น.
วันที่ : 11 ส.ค. 2562 | อ่าน 659 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯและสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 120 คน (ครูและนักเรียน)

 

 

 

 

Email

1