เทศบาลตำบลบางไผ่ จังหวัดพิจิตร 09.00-10.00น.
วันที่ : 7 ส.ค. 2562 | อ่าน 581 ครั้ง

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 40 คน (เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา)

Email