โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี09.00-10.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562 | อ่าน 798 ครั้ง

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์และปลูกป่าชายเลน

ผู้เข้าเยี่ยมชม 40 คน (ครูและนักเรียน)

Email

1