มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 13.00-14.00น.
วันที่ : 15 ก.ค. 2562 | อ่าน 569 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯและ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 24 คน (อาจารย์และนักศึกษา)

Email

1