โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี13.00-14.00น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562 | อ่าน 678 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 189 คน (ครูและนักเรียน)

Email

1