การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 10.00-11.00น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562 | อ่าน 621 ครั้ง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯและ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 100 คน (เจ้าหน้าที่และนักศึกษา)

Email

1