โรงเรียนวัดศรีเมือง จังหวัดสมุทรสาคร09.30-10.30น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562 | อ่าน 520 ครั้ง

โรงเรียนวัดศรีเมือง จังหวัดสมุทรสาครเข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 80 คน (ครูและนักเรียน)

Email

1