การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี09.10.00น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562 | อ่าน 676 ครั้ง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 45 คน (อาจารย์และนักเรียน)

Email

1