การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี09.00-10.00น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562 | อ่าน 516 ครั้ง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ และสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 45 คน (อาจารย์และนักศึกษา)

 

 

Email

1