กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม14.30-15.30น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562 | อ่าน 608 ครั้ง

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ (บรรยายภาษาอังกฤษ) 

ผู้เข้าเยี่ยมชม 20 คน (เจ้าหน้าที่รัฐและชาวต่างชาติ) 

 

 

Email

1