องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร (09.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 | อ่าน 681 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง จังหวัดกำแพงเพชร

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ 

(การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)

ผู้เข้าเยี่ยมชม 150 คน (ผู้บริหาร อบต.,เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน)

Email

1