สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน (14.00 ถึง 15.00 น.)
วันที่ : 21 มิ.ย. 2562 | อ่าน 699 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ

ผู้เข้าเยี่ยมชม 20 คน (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่) 

Email

1