หลักสูตรผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี (10.00 - 11.00 น.))
วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 | อ่าน 697 ครั้ง

หลักสูตรผู้บังคัญหมวดตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการหนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 41 คน (ตำรวจ)

Email

1