ลานกิจกรรมกลางแจ้ง


สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง
ลำดับ รายการ ราคา (บาท) หมายเหตุ
1 ลานกางเต็นท์ 50.00 - รองรับประมาณ 100 คน
- ห้องน้ำ 2 หลัง (20 ห้อง)
- นำเต็นท์มาเอง
- ราคา/คน/คืน
  พื้นที่ 6,000 ตารางเมตร
 
2 ลานกิจกรรมวงกลม 3,000.00 - รองรับประมาณ 250 คน
- รวมอาคารแปดเหลี่ยม
  พื้นที่ 2,500 ตารางเมตร
   
 
3 ลานกิจกรรมครึ่งวงกลม 5,000.00 - รองรับประมาณ 250 คน
- รวมอาคารอเนกประสงค์
  พื้นที่ 900 ตารางเมตร
   

 

1