โรงเรียนวัดกระโจมทอง
วันที่ : 29 มี.ค. 2555 | อ่าน 307 ครั้ง

โรงเรียนวัดกระโจมทอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการทัศนศึกษา สำหรับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้จัดกิจกรรมและการจัดการแหล่งเรียนรู้ของอุทยานฯ โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การจัดแสดงสื่อและนิทรรศการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 62 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 11.00-12.00 น.

Email

1