สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วันที่ : 12 ก.ค. 2562 | อ่าน 301 ครั้ง

11 กรกฎาคม 2562
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม และระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ โดยมี พล.ต.ท. ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ

     

     

     

ดูรูปเพิ่มเติม

Email

1