ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี
วันที่ : 7 ก.ค. 2562 | อ่าน 68 ครั้ง

7 กรกฎาคม 2562 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี นำผู้นำชุมชน เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน พร้อมเดินเยี่ยมชมสวนพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

     

    

      

รับชมรูปเพิ่มเติม

Email

1