โรงเรียนบ้านเนินถาวร
วันที่ : 9 พ.ย. 2555 | อ่าน 351 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ และปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 133 คน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30-12.00 น.

Email

1