โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
วันที่ : 9 ต.ค. 2555 | อ่าน 327 ครั้ง

โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะครูและนักเรียน เพื่อศึกษาและชมนิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศป่าชายเลน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 192 คน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.

Email

1