บริษัท โรวิทัย จำกัด
วันที่ : 21 ก.ย. 2555 | อ่าน 296 ครั้ง

บริษัท โรวิทัย จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าบกและป่าชายเลนในโครงการอุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 40 คน ในวันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.

Email

1