โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
วันที่ : 23 ส.ค. 2555 | อ่าน 314 ครั้ง

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนและคณะครู เพื่อศึกษาความรู้ในด้านการประหยัดพลังงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 331 คน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น.

Email

1