องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
วันที่ : 18 ก.ค. 2555 | อ่าน 368 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมศึกษาเยี่ยมชมศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน และ อสม. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนพนักงานของ อบต. ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน เพื่อนำไปปรับใช้กับตนเองและชุมชน โดยเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน 53 คน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น.

Email

1