อัพเดทล่าสุด
กิจกรรม: กรกฎาคม 2562
วันที่ : 9 ก.ค. 2562
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ กองกำกับการ7 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี 13.00-14.00น.
วันที่ : 8 ก.ค. 2562
(ค่ายเยาวชน)ครั้งที่ 2 (8-10 กรกฎาคม 62)
วันที่ : 7 ก.ค. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 13.30-14.30
วันที่ : 7 ก.ค. 2562
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี10.00-11.00น.
วันที่ : 7 ก.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี09.00-10.00น.
วันที่ : 6 ก.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง จังหวัดนครสวรรค์ 10.30-11.30น.
วันที่ : 6 ก.ค. 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี10.00-11.00น.
วันที่ : 5 ก.ค. 2562
โรงเรียนสมถวิล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์13.00-14.00น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร14.00-15.00น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร 13.00-14.00 น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
บริษัท ปตท. จำกัด 09.00-10.00น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร08.00-12.00น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
(ค่ายผู้นำฯ ครั้งที่ 3)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (4-6กรกฎาคม 62)
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
กรมควบคุมมลพิษ8.00-14.00น.
วันที่ : 3 ก.ค. 2562
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด 11.00-12.00น.
วันที่ : 3 ก.ค. 2562
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 10.00-11.00น.
วันที่ : 3 ก.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 9.00-11.00น.
วันที่ : 2 ก.ค. 2562
(ค่ายฝึกอบรม) โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2-5 กรกฎาคม 62
วันที่ : 2 ก.ค. 2562
บริษัท อกริคัลเจอร์ อีส ไลฟ์ จำกัด 13.30-14.30น.
วันที่ : 1 ก.ค. 2562
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 14.00-15.00น.
กิจกรรม: มิถุนายน 2562
วันที่ : 30 มิ.ย. 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม(10.00 ถึง 10.30น.)
วันที่ : 30 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี (03.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 29 มิ.ย. 2562
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร (14.00 ถึง 15.00น.)
วันที่ : 29 มิ.ย. 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม (13.00 ถึง 14.00น.)
วันที่ : 29 มิ.ย. 2562
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) โครงการนักอนุรักษ์ฯ (11.00 ถึง 12.00น.)
วันที่ : 28 มิ.ย. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (14.00 ถึง 15.00น.)
วันที่ : 28 มิ.ย. 2562
โรงเรียนวิลัยเกียรติอุปถัมป์ จังหวัดแพร่ (09.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โครงการนักอนุรักษ์ฯ (13.00 ถึง 14.00น.)
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (13.00 ถึง 14.00น.)
วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
มหาวิทยาลัยปัตตานี จังหวัดปัตตานี(อิสลาม) (10.00 ถึง 11.000น.)
1