อัพเดทล่าสุด
กิจกรรม: กรกฎาคม 2562
วันที่ : 20 ก.ค. 2562
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร09.00-10.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี09.00-10.00น.
วันที่ : 20 ก.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของข้าราชการตำรวจ ทหาร และข้าราชการทั่วไป20-21กรกฎาคม 2562
วันที่ : 19 ก.ค. 2562
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส. กรุงเทพมหานคร10.00-11.00น.
วันที่ : 19 ก.ค. 2562
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่19-26กรกฎาคม2562
วันที่ : 15 ก.ค. 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 13.00-14.00น.
วันที่ : 14 ก.ค. 2562
กองทุนไฟฟ้า สระบุรี 2 จังหวัดสระบุรี09.30-10.30น.
วันที่ : 14 ก.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี09.00-10.00น.
วันที่ : 13 ก.ค. 2562
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กทม.13.00-14.00น.
วันที่ : 13 ก.ค. 2562
Better Way Team(ครั้งที่1) 10.00-11.00น.
วันที่ : 13 ก.ค. 2562
กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม. 09.00-10.00น.
วันที่ : 13 ก.ค. 2562
(ประชุมสัมนา)มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กทม.(13-15กรกฎาคม2562)
วันที่ : 12 ก.ค. 2562
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร13.30-14.30น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562
ผู้นำเชียร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ13.00-13.30น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี13.00-14.00น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 10.00-11.00น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562
โรงเรียนวัดศรีเมือง จังหวัดสมุทรสาคร09.30-10.30น.
วันที่ : 12 ก.ค. 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี09.10.00น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม.14.30-15.30น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร14.00-15.00น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14.00-15.00น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร13.30-14.30น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ กองกำกับการ7 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี 13.00-14.00น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562
โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพต จังหวัดเพชรบุรี10.00-11.00น.
วันที่ : 11 ก.ค. 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี09.00-10.00น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม14.30-15.30น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ กองกำกับการ7 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี 13.00-14.00น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ10.00-11.00น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
(ค่ายฝึกอบรม)โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์(10-13กรกฎาคม62)
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
โรงเรียนอัมพรไพศาล กรุงเทพมหานคร
1