อัพเดทล่าสุด
กิจกรรม: กรกฎาคม 2562
วันที่ : 11 ก.ค. 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี09.00-10.00น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม14.30-15.30น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ กองกำกับการ7 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี 13.00-14.00น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ10.00-11.00น.
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
(ค่ายฝึกอบรม)โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์(10-13กรกฎาคม62)
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
โรงเรียนอัมพรไพศาล กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 9 ก.ค. 2562
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ กองกำกับการ7 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี 13.00-14.00น.
วันที่ : 8 ก.ค. 2562
(ค่ายเยาวชน)ครั้งที่ 2 (8-10 กรกฎาคม 62)
วันที่ : 7 ก.ค. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 13.30-14.30
วันที่ : 7 ก.ค. 2562
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี10.00-11.00น.
วันที่ : 7 ก.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี09.00-10.00น.
วันที่ : 6 ก.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง จังหวัดนครสวรรค์ 10.30-11.30น.
วันที่ : 6 ก.ค. 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี10.00-11.00น.
วันที่ : 5 ก.ค. 2562
โรงเรียนสมถวิล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์13.00-14.00น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร14.00-15.00น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร 13.00-14.00 น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
บริษัท ปตท. จำกัด 09.00-10.00น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร08.00-12.00น.
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
(ค่ายผู้นำฯ ครั้งที่ 3)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (4-6กรกฎาคม 62)
วันที่ : 4 ก.ค. 2562
กรมควบคุมมลพิษ8.00-14.00น.
วันที่ : 3 ก.ค. 2562
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด 11.00-12.00น.
วันที่ : 3 ก.ค. 2562
เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 10.00-11.00น.
วันที่ : 3 ก.ค. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 9.00-11.00น.
วันที่ : 2 ก.ค. 2562
(ค่ายฝึกอบรม) โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2-5 กรกฎาคม 62
วันที่ : 2 ก.ค. 2562
บริษัท อกริคัลเจอร์ อีส ไลฟ์ จำกัด 13.30-14.30น.
วันที่ : 1 ก.ค. 2562
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี 14.00-15.00น.
กิจกรรม: มิถุนายน 2562
วันที่ : 30 มิ.ย. 2562
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม(10.00 ถึง 10.30น.)
วันที่ : 30 มิ.ย. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง5 จังหวัดปทุมธานี (03.00 ถึง 10.00น.)
วันที่ : 29 มิ.ย. 2562
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพมหานคร (14.00 ถึง 15.00น.)
วันที่ : 29 มิ.ย. 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม (13.00 ถึง 14.00น.)
1