(ค่ายผู้นำฯ ครั้งที่ 3)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (4-6กรกฎาคม 62)
วันที่ : 4 ก.ค. 2562 | อ่าน 308 ครั้ง

(ค่ายผู้นำฯ ครั้งที่ 3)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 65 คน 

Email

1