องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 9.00-11.00น.
วันที่ : 3 ก.ค. 2562 | อ่าน 299 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ (การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน)และ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

ผู้เข้าเยี่ยมชม 100 คน (เจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียน)

Email

1