องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด จังหวัดเพชรบูรณ์ (13.00 ถึง 14.00 น.)
วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 | อ่าน 455 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ

ผู้เข้าเยี่ยมชม 80 คน (ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ของอบต.และผู้นำชุมชน)

Email

1