สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก (10.00 ถึง 11.00 น.)
วันที่ : 23 มิ.ย. 2562 | อ่าน 384 ครั้ง

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก

เข้าเยี่ยมชมศูนย์พลังงานฯ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์

ผู้เข้าเยี่ยมชม 50 คน (เจ้าหน้าที่และเกษตกร

Email

1