การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการนักอนุรักษ์ฯ (12.30 ถึง 13.30 น.)
วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 | อ่าน 300 ครั้ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการนักอนุรักษ์ฯ (ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)

ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน (ผู้บริหารและพนักงาน)

Email

1