การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy
วันที่ : 10 พ.ค. 2563 | อ่าน 2,309 ครั้ง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันจัดประชุมฯ : 31 สิงหาคม 2563

สถานที่ : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ : 50 คน

หมดเขตรับผลงานเพื่อนำเสนอ : 30 มิถุนายน 2563 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

หมดเขตลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : 31 กรกฎาคม 2563 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

Sirindhorn International Environmental Park (SIEP) would like to invite researchers, academics, students (university/college/school) and those who are interested to participate in the "International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy". Details are as follows :

Date : 31 August 2020

Venue : Sirindhorn International Environmental Park, Cha-am, Phetchaburi, Thailand.

Number of participants : 50 ONLY

Deadline for submitting application for presentation : 30 June 2020 (No application fee)

Deadline for registration : 31 July 2020 (No registration fee)

 

 

ผู้บรรยายหลัก :

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวข้อบรรยาย "New Challenges on Natural Resources and Environmental Management"

Keynote speaker :

Dr. Wijarn Simachaya 
President of Thailand Environment Institute (TEI)
Former Permanent Secretary of Ministry of Natural Resources and Environment

Tiltle of presentation "New Challenges on Natural Resources and Environmental Management"

Email

1