ค่ายฝึกอบรม ผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10
วันที่ : 19 ธ.ค. 2562 | อ่าน 489 ครั้ง

พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดค่ายฝึกอบรม ผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2562-2563 รุ่นที่ 10 สำหรับผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

     

     

     

 

Email

1