โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ฝ่าย IEP
วันที่ : 23 พ.ย. 2562 | อ่าน 425 ครั้ง

นายธนวิทย์ ไชยปะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน “หลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ฝ่าย IEP เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2562 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

     

     

     

Email

1